แผนการจัดจำหน่ายภาพยนตร์

การวางแผนการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเพื่อให้ภาพยนตร์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพดูหนังชนโรง นี่คือขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนการจัดจำหน่ายภาพยนตร์:

1. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)

 • การวิจัยตลาด (Market Research): ศึกษาตลาดภาพยนตร์ในปัจจุบันเพื่อเข้าใจแนวโน้มความนิยมและพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผู้ชม รวมถึงการศึกษาเรื่องภาพยนตร์ที่เป็นคู่แข่งในช่วงเวลาที่จะจัดจำหน่าย
 • การระบุกลุ่มเป้าหมาย (Identifying Target Audience): กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายหลักและรอง โดยพิจารณาปัจจัยเช่น อายุ เพศ รายได้ ความสนใจ และภูมิภาค

2. การเลือกกลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Distribution Strategy)

 • การจัดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ (Theatrical Distribution): กำหนดจำนวนและประเภทของโรงภาพยนตร์ที่จะฉายภาพยนตร์ รวมถึงการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม (การเปิดตัวช่วงฤดูร้อน ช่วงเทศกาล ฯลฯ)
 • การจัดจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัล (Digital Distribution): การเลือกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและ VOD (Video on Demand) เช่น Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+ เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์ออนไลน์
 • การจัดจำหน่ายในรูปแบบสื่อทางกายภาพ (Physical Media): การผลิตและจัดจำหน่าย DVD, Blu-ray รวมถึงการขายผ่านร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์
 • การจัดจำหน่ายในต่างประเทศ (International Distribution): การเจรจากับผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศเพื่อให้ภาพยนตร์เข้าถึงผู้ชมในตลาดต่างประเทศ

3. การกำหนดงบประมาณการจัดจำหน่าย (Budgeting)

 • การประมาณค่าใช้จ่าย (Cost Estimation): ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย เช่น ค่าพิมพ์และการขนส่งสำเนาภาพยนตร์ ค่าลิขสิทธิ์แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ค่าการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 • การจัดสรรงบประมาณ (Budget Allocation): จัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายและกิจกรรมการตลาด

4. การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Marketing and Promotion Plan)

 • การสร้างตัวอย่างภาพยนตร์ (Trailers): ผลิตตัวอย่างภาพยนตร์ที่น่าสนใจและใช้แพร่หลายบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
 • การใช้สื่อดิจิทัล (Digital Media): ใช้โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และบล็อกเพื่อโปรโมตภาพยนตร์
 • การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events): การจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ การสัมภาษณ์ผู้กำกับและนักแสดง การจัดรอบพิเศษสำหรับสื่อมวลชน

5. การจัดการสิทธิและลิขสิทธิ์ (Rights Management)

 • การเจรจาสัญญา (Contract Negotiation): เจรจากับโรงภาพยนตร์ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศเพื่อข้อตกลงที่เหมาะสม
 • การคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Copyright Protection): จัดการเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

6. การติดตามผลและการวิเคราะห์ (Monitoring and Analysis)

 • การติดตามยอดขายและการเข้าชม (Sales and Viewership Tracking): ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อวัดผลการจัดจำหน่าย เช่น จำนวนผู้ชม ยอดขายตั๋ว ยอดดาวน์โหลด หรือยอดขายสื่อทางกายภาพ
 • การวิเคราะห์ผลตอบรับ (Feedback Analysis): รวบรวมและวิเคราะห์ความเห็นและการตอบรับจากผู้ชมและนักวิจารณ์

ตัวอย่างแผนการจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ภาพยนตร์: “The Journey of Light”

 1. การวิเคราะห์ตลาด:
  • วิจัยตลาดภาพยนตร์แฟนตาซีที่ได้รับความนิยมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายหลัก: วัยรุ่นและผู้ใหญ่ (อายุ 15-35 ปี)
 2. การเลือกกลยุทธ์การจัดจำหน่าย:
  • จัดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์: ฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 150 แห่งทั่วประเทศในช่วงฤดูร้อน
  • จัดจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัล: เปิดตัวบนแพลตฟอร์ม Netflix หลังจากฉายโรงภาพยนตร์ 3 เดือน
  • จัดจำหน่ายในรูปแบบสื่อทางกายภาพ: ผลิต DVD และ Blu-ray เพื่อจำหน่ายหลังจากเปิดตัวบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 1 เดือน
 3. การกำหนดงบประมาณการจัดจำหน่าย:
  • งบประมาณการจัดจำหน่าย: $2 ล้าน
  • การจัดสรรงบประมาณ: $1 ล้านสำหรับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ $500,000 สำหรับการผลิตและจัดจำหน่ายสื่อทางกายภาพ $500,000 สำหรับการเจรจาและค่าลิขสิทธิ์แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
 4. การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์:
  • การสร้างตัวอย่างภาพยนตร์: ผลิตตัวอย่างภาพยนตร์และปล่อยบน YouTube และโซเชียลมีเดีย
  • การใช้สื่อดิจิทัล: โปรโมตผ่าน Facebook, Instagram, Twitter, และการโฆษณาออนไลน์
  • การจัดกิจกรรมพิเศษ: จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และจัดรอบพิเศษสำหรับสื่อมวลชน
 5. การจัดการสิทธิและลิขสิทธิ์:
  • เจรจาสัญญากับโรงภาพยนตร์ในประเทศและผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศ
  • คุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในตลาดออนไลน์
 6. การติดตามผลและการวิเคราะห์:
  • ใช้ Google Analytics และ Social Media Insights เพื่อติดตามการเข้าถึงและการตอบรับจากผู้ชม
  • วิเคราะห์ยอดขายตั๋ว ยอดดาวน์โหลด และยอดขายสื่อทางกายภาพเพื่อประเมินผลการจัดจำหน่าย

การวางแผนการจัดจำหน่ายที่ละเอียดและรอบคอบจะช่วยให้ภาพยนตร์สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นและสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top
Scroll to Top